10. zjavenie v Akita (Japonsko)

 

10.     Zjavenia v Akite – Japonsko (r.1973)

 

Pred Veľkým Trestom

 

“... infiltrácia diabla do Cirkvi nastane do takej miery, že bude možné vidieť kardinálov proti kardinálom a biskupov proti iným biskupom.

- Kňazi, ktorí sa mi oddajú, budú vysmievaní a vystavení odporu svojich spolubratov. 

- Oltáre prázdne, Cirkev bude plná tých, čo prijímajú kompromisy,  

- a diabol bude tlačiť na duše mnohých kňazov a veriacich, aby prestali slúžiť Bohu.”

 

(*3. TREST)

 

“Ak sa ľudstvo nezačne kajať a nepolepší sa, Otec zošle na ľudstvo hrozný trest.

-          Bude to trest horší ako potopa, taký, aký ľudstvo ešte nevidelo.

-          Z neba bude padať oheň a zmaže z povrchu zeme veľkú časť ľudstva. Dobrých aj zlých. Neušetrí ani kňazov, ani veriacich.

-          Tí, čo prežijú,  sa ocitnú v tak dezolátnej situácii, že budú závidieť mŕtvym. 

Jedinou zbraňou, ktorá vám zostane,  bude ruženec a znak, zanechaný mojim Synom. Každý deň sa modlite ruženec. Modlite sa za pápeža, biskupov a kňazov.”