Henoch a Eliáš

 

Všetky tu uvedené proroctvá sú z knihy “The Reign of Antichrist” otca Geralda Culletona. Kniha vyšla v roku 1951 a online sa dá zakúpiť napríklad na službe Google Books. Samozrejme, tu je len zlomok proroctiev, ktoré kniha obsahuje. gloria.tv/post/68DfWEbWAAtHAtYTcccrsug8K

Sv. Mechtilda, 1299

Po zavraždení tých dvoch prorokov (Henocha a Eliáša), najväčšia moc na Zemi bude daná Antikristovi. Do ulíc dajú vriace kotly a nútiť budú mužov, známych ako kresťania, aj ich ženy a deti, aby si vybrali medzi uctievaní božskosti Antikrista a tak zachránili svoje rodiny a boli odmenení bohatstvom a domovom; alebo vyznať kresťanskú vieru a tým pádom zahynúť vo vriacom kotly. Ženy a deti, ktoré si vyberú zomrieť pre lásku ku Kristovi, budú hodené do ohnivej jamy.

(Henoch a Eliáš) sa zjavia ako kazatelia v posledných časoch hrôzy, kedy väčšina dobrých ľudí už pomrela ako mučeníci a dlhý čas budú utešovať ľudí. Henoch a Eliáš sa priblížia k Antikristovi. Budú hovoriť ľuďom kým v skutočnosti je, akouže silou to robí svoje zázraky, akým spôsobom prišiel na svet a aký bude jeho koniec. Mnoho mužov a žien sa obráti.

Henoch a Eliáš odkryjú ľuďom Antikristove diabolské triky. Kvôli tomu ich odsúdi na smrť. Tri a pol dňa budú ich telá vystavené na urážanie Antikristových prívržencov, avšak náhle sa telá tých dvoch svätcov pohnú, vstanú a priamo pred davom začnú zvelebovať Boha.
Veľké zemetrasenie nastane, podobné ako po Kristovom ukrižovaní; Jeruzalem bude z časti zničený a tisíce ľudí zahynú. Potom zaznie hlas z Neba: „Vstúpte!“

A proroci budú vzatí do Neba, takže sa mnohí obrátia. Antikrist bude vládnuť tridsať dní po ich vzatí do Neba.“Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/antikrist/

Sv. František de Paul, 1507

„Antikrist obnoví moc Islamu, ktorú (pred tým) zničil Veľký katolícky kráľ.“

Blahoslavený Bartolomej Holzhauser, 1665

Antikrist príde ako „mesiáš“ z krajiny medzi dvoma riekami na východe. Narodený bude v púšti. Jeho matka bude prostitútkou medzi Židmi a Hindu; on bude luhár a falošný prorok a bude sa snažiť dostať do neba ako Eliáš. Svoju činnosť začne na Východe a to ako vojak a kazateľ, keď dosiahne veku 30 rokov.

Antikrist a jeho armáda dobyjú Rím, zavraždia pápeža a obsadia jeho trón. Obnoví turecký (moslimský) režim zničený Veľkým katolíckym kráľom. Židia, vediac z Biblie, že Jeruzalem bude sídlom Mesiáša, prídu zovšadiaľ, aby uznali Antikrista za svojho Mesiáša.

Antikrist bude žiť päťdesiat päť a pol roka, t.j. 666 mesiacov. Jeho dni sú zrátané.“Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/antikrist/