7. Terezia Neumannova

Ježiš Kristus 1946 Terezii Neumannovej

Ja som blízko. Zem sa bude  chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom.

Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju ochranu, milosť a lásku. Pre tých, ktorí nežijú v stave posväcujúcej milosti, to bude strašné. Anjeli spravodlivosti sú už rozoslaní do všetkých  kútov  sveta.

Zjavím sa ľudstvu a každá duša spozná mňa ako pravého Boha. Je päť minút pred dvanástou.

(* 3. TREST)

Ja prichádzam a už  stojím predo dverami. Zem sa bude triasť, ľudstvo bude nariekať.

Dielo Ducha Svätého sa naplní. Už pred stvorením sveta som mal toto dielo duchovnej obnovy sveta na mysli. Závisť a nemravnosť, ktoré sa rozmohli všade na svete, sú diablovým dielom. Keby som jednal len podľa spravodlivosti, musel by som vyhladiť  celé ľudstvo, ale ponechávam ho svojmu milosrdenstvu. Misky Božieho hnevu sú  už vyliate na národy, ale čoskoro sa bude nad  národmi vznášať  anjel mieru. Chcem zahojiť krvácajúce rany. Nad násilím zvíťazí milosrdenstvo.

Moji verní nech nespia, ako sa to stalo na Olivovej hore. Nech sa stále modlia  a získavajú zásluhy pre seba  i pre druhých. Chystá sa násilie, aké  tu ešte od stvorenia sveta nebolo. Ja sám prídem a zjavím svetu svoju vôľu. Tí, ktorí trpeli, majú spoluúčasť na mojom utrpení na kríži.

Moje dieťa, prídem skoro,

veľmi skoro. To, čo  bude nasledovať, prekoná všetko minulé. Matka Božia a všetky anjelské chóry mi budú nápomocní.  Peklo verí, že sa už zmocnilo zeme, ale ja mu ju vytrhnem. Mnohí sa rúhajú  a budú sa rúhať pre veľké utrpenie, ale ja ho  musím dopustiť na ľudstvo, aby bolo zachránené. Ale mnohí ma uctievajú za tých, ktorí sa rúhajú. Ja prídem a so mnou príde na svet i pokoj. S hŕstkou mojich verných znovu vybudujem svoje Kráľovstvo. Moje milované deti, hodina sa blíži, modlite sa bez prestávky a nebudete sklamaní. Ja som  zhromaždil svojich verných  zo všetkých strán a oni mi budú vzdávať česť. ľudstvo  spozná moju moc a moju lásku. Ukážem ľudstvu moc a svoje zľutovanie. Žiadna fantázia, žiadny rozum  nikdy nepochopí lásku svojho  Boha.

Moje dieťa, ako málo duší  sa modlí ku mne v duchu a v pravde.  ľudia sa modlia väčšinou iba ústami, a idú si svojou cestou. Kráľovstvo, o ktoré sa modlíte v modlitbe Otče náš, príde rýchlosťou blesku, rýchlejšie, než  ľudstvo  tuší.

II. príchod Ježiša Krista

Blahoslavení, ktorí ma očakávajú, tým udelím zvláštnu milosť…

Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca.

(* 3. TREST)

Horúci vietor, prinášajúci piesok, bude predchádzať  ošklivému počasiu a údery ako údery cepu rozryjú zem.

- V množstve oblakov a červených požiarov sa budú mihotať ničivé blesky, ktoré všetko  spália.  

- Všetko, čo sa  milkovalo s hriechom a čo je ním nakazené a hnije, musí byť zničené.

- Vzduch sa naplní jedovatými plynmi, sírou a smrtiacimi výparmi, budú rozmetané pyšné stavby,  ktoré boli vybudované zo smelosti, šialenstva a opojenia ako znamenie zlovôle, ktorá všetkým opovrhuje.

Anjel skazy a hnevu spustoší ich život, ríšu a vyhladí navždy falošný  omyl, ktorý  nikdy nebol  učením môjho evanjelia.

Za studenej zimnej noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory. Zatvorte rýchle okenice a dvere, vaše zvedavé pohľady nemajú znesväť to, čo sa bude diať, pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí zem.  Pre teba, zástupca, ktorý si mi zostal verný. Zhromaždite sa k modlitbe pred mojím krížom. Volajte strážcu a pastiera svojich duší.

Zverte sa pod ochranu mojej Matky a nestrachujte sa o tieto veci, pretože vám nemôžu  uškodiť. Dúfajte v dôvere v moju lásku a nedopusťte, aby ste pochybovali o svojej záchrane. Čím silnejšie budete dôverovať v moju lásku, tým nepreniknuteľnejšia bude hradba, ktorou vás obklopím.

Bojujte za duše, ktoré sú blízke môjmu srdcu. Obetujte svoje skúšky, ťažké pokušenia, viditeľné a neviditeľné súženia, ktoré vás budú trápiť, za hriešne duše, ktoré miluje moje srdce, za mojich zblúdilých kňazov, aby som im mohol v poslednej hodine darovať milosť dokonalej ľútosti. Moja láska vám to vynahradí.

II. príchod Ježiša Krista

Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde, utíši hrôzy a s nastávajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojím svetlom a teplom, a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou.

Žite podľa môjho ducha, proste skromne, v mieri a láske!