kometa

vízia sv.Hildegardy z Bingenu  / Nemecko (1098 – 1179)

 

„Přichází doba, kdy vladaři a preláti opovrhnou autoritou svatého Petra.

(* 3. TREST)

Mocná smršť se zvedne na severu, nesouc s sebou těžká mračna a záplavu prachu.

Na Boží příkaz ten naplní hrdla a oči lidí,

takže ustanou ve své divoké nezkrotnosti a budou zasaženi velkým děsem.

Dříve, než přijde kometa, mnohé národy, dobré vyjímaje, budou pustošeny zemětřesením, nedostatkem a hladem.

Velký národ v oceánu, který je obydlen lidmi různých kmenů a jejich potomstvem, bude zpustošen zemětřesením, cyklony a přílivovými vlnami.

Bude rozdělen a z velké časti zaplaven. Tento národ prožije mnoho neúspěchů na moři a ztratí všechny své osady na jiných kontinentech.

Kometa ohromným tlakem vyžene mnoho vln z oceánu a zaplaví mnohé země, zapříčiní všeobecný nedostatek a mnoho soužení.

Všechna pobřežní města budou žít ve strachu a mnoho z nich bude zničeno přílivovými vlnami, množství živých bude zabito a i ti, kdo vyváznou, budou umírat na hrozné nemoci, protože v žádném z těchto měst nebyl nalezen nikdo, kdo by žil podle zákona Božího.”

------------------------------------------------------------------

"Prorokuji světu novou katastrofu, ..."
  říká Paní velmi varovným tónem a dodává:
"Kdyby tak lide chteli uz konecne naslouchat ..."
Při tech slovech neustále záporně vrtí hlavou.
Po chvíli Paní říká:
"Zdánlivě se na kratky cas daří dobře."
Nyní vidím zemekouli, Paní na ni ukazuje.

Oslňuje mně jasně světlo - paprsky, připadá mi jako by se zemekoule rozprskne.

Stojí vpravo ode mne, tedy na západě a ukazuje na východ. Vidím oblohu plnou hvězd.

Paní říká:
"Přijde to odtamtud."

(9.6.1946 / Panna Maria - Ida Peerdeman / Amsterdam - Holandsko)

-------------------------------------------------

Nežný Otec,

nenechaj dopadnúť Svoj hnev na túto generáciu,

aby úplne nezanikla.

Neponechaj Svoje stádo napospas strachu a úzkosti,

keď vody vyschnú a príroda spustne,

všetko zhynie v Tvojom hneve a zmizne bez stopy.

Žiara Tvojho Dychu zapáli zem a obráti ju na pustinu!

Na obzore sa objaví hviezda.

Noc bude ničivá a popol bude padať

ako sneh v zime, prikrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.

 

Zmiluj sa nad nami, Bože

a neposudzuj nás prísne.

Rozpomeň sa na srdcia,

ktoré sa radujú v Tebe a Ty v nich.

Rozpomeň sa na Svojich verných,

a nenechaj na nás dopadnúť Svoju mocnú ruku,

ale radšej nás vo Svojom Milosrdenstve pozdvihni

a vtlač Svoje nariadenia do každého srdca.

Amen.

(28.11.2009 / Ježiš Kristus - Vassule Ryden)