- oheň z neba

kniha zjavenia sv.Jána / Sväté Písmo / Biblia

Kap.21, 7 Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Posolstvo z r.1973 / Akita - Japonsko

“Ak sa ľudstvo nezačne kajať a nepolepší sa, Otec zošle na ľudstvo hrozný trest.

-          Bude to trest horší ako potopa, taký, aký ľudstvo ešte nevidelo.

-          Z neba bude padať oheň a zmaže z povrchu zeme veľkú časť ľudstva. Dobrých aj zlých. Neušetrí ani kňazov, ani veriacich.

-          Tí, čo prežijú,  sa ocitnú v tak dezolátnej situácii, že budú závidieť mŕtvym. 

Jedinou zbraňou, ktorá vám zostane,  bude ruženec a znak, zanechaný mojim Synom. Každý deň sa modlite ruženec. Modlite sa za pápeža, biskupov a kňazov.”

----------------------------------------------------------------------------------------

1.6.1958 / Turzovka – zjavenie Panny Márie viz. Lašut Matúš 

 

Farby proroctva

 

"Zbadal som obraz zemegule - či skôr plošne znázornenú mapu sveta. Pod mapou som zbadal
čiernu tabuľku. Kde som niečomu nerozumel, zjavili sa na nej vysvetlenia vo forme akoby
filmových titulkov.... som videl dovedna sedem rôznych obrazov:

 

Zvláštne zafarbený obraz Panny Márie po "akcii" komunistov na Zivčáku
 

1. obraz:

Mapa bola trojfarebná - modrá, zelená a žltá...

Symbolický význam zelenej farby znamenal dobro, žltej zlo...

Potom sa však na tabuľke zjavila Výzva:
„Robte pokánie! Modlite sa za knazov a rehoľníkov!

Modlite sa ružence!“


2. obraz:

Na mape som uvidel, ako sa žltá farba rozširuje, zelená ustupuje,
zlo nadobúda stále väčšie rozmery, dobra ubúda.
 

3. obraz:

Žltá farba už zaplavila celú zem. Z neba padal na zem žltý aj
ohnivý dážď, akoby padali žlto sa lesknúce piesky.

Obraz znázorňoval hriechy celého sveta, znásobujúce sa zlo a jeho dôsledky.

 

Na tabuľke sa zjavilo Varovanie:
„Ak sa ľudia nenapravia, prídu strašné pohromy - jednotlivo i
hromadne - a ľudia budú hynúť rôznym spôsobom.“


4. obraz:

Videl som výbuchy na mori blízko pobrežia. Obrovské explózie
chrlili z hlbín hmoty, ktoré zaplavovali zem. Kam dopadli, tam život zanikol.

 

Na tabuľke sa zjavila Výstraha:
„Ak sa ľudia nepolepšia, zahynú!“
 

5. a 6. obraz:

Boli v nich vyjadrené časti zjavenia, o ktorých som
usúdil, že si ich mám nechať pre seba ako osobné tajomstvo:

ľuďom by totiž ich poznanie neprospelo.
 

7. obraz:

Ukazoval, ako by zem vyzerala, keby sa ľudia obrátili a žili
podľa Božích prikázaní:

Zem bola ožiarená slnkom, pokrývala ju svieža
zeleň a množstvo krásnych kvetov.

Všade bolo vidieť radosť, súlad a mier.

Nad zemou žiaril zjav Nepoškvrneného Počatia so skvostným
ružencom v ruke a s pravou rukou vystretou,

akoby na ochranu národov.

-------------------------------------------------------------------------

Nežný Otec,

nenechaj dopadnúť Svoj hnev na túto generáciu,

aby úplne nezanikla.

Neponechaj Svoje stádo napospas strachu a úzkosti,

keď vody vyschnú a príroda spustne,

všetko zhynie v Tvojom hneve a zmizne bez stopy.

Žiara Tvojho Dychu zapáli zem a obráti ju na pustinu!

Na obzore sa objaví hviezda.

Noc bude ničivá a popol bude padať

ako sneh v zime, prikrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.

 

Zmiluj sa nad nami, Bože

a neposudzuj nás prísne.

Rozpomeň sa na srdcia,

ktoré sa radujú v Tebe a Ty v nich.

Rozpomeň sa na Svojich verných,

a nenechaj na nás dopadnúť Svoju mocnú ruku,

ale radšej nás vo Svojom Milosrdenstve pozdvihni

a vtlač Svoje nariadenia do každého srdca.

Amen.

(28.11.2009 / Ježiš Kristus - Vassule Ryden) 

 

***

„Mraky s ohnivými bleskami a víchor ohňa prejde celým svetom a

trest bude najhroznejší v dejinách ľudstva.

Bude trvať 70 hodín. 

Zlí budú rozdrvení a odstránení. 

Mnohí budú stratení, pretože tvrdohlavo zostanú vo svojich hriechoch. 

Potom ucítia silu svetla nad temnotou. Hodiny temnoty sú blízko.“
- Panna Mária s. Elene Aiello (1895-1961)