- Slobodomurárstvo

 

Z vidění sv. Anny Kateřiny Emmerichové

„Viděla jsem obrovské množství lidí, kteří byli zaměstnáni bouráním dómu svatého Petra, ale také jiné, kteří se pokoušeli o jeho stavbu   spojení všech jejich pomocníků obepínalo celý svět a já jsem žasla nad spojitostmi. Ničitelé strhávali celé kusy zdiva a byli mezi nimi obzvlášť přívrženci různých sekt a odpadlíci.

Jako podle plánu a příkazů bourali ti lidé, kteří byli oblečeni v bílé zástěry s modrým lemem a kapsami. Měli zednická kladívka zastrčena za pasem, ale na strhávání zdí se sami nepodíleli, nýbrž jen kladívky na zdivu naznačovali, kdo, kde a jak má vybrat kus zdiva. Jinak byli oblečeni v šatech různého typu.

Byli to velcí, tlustí, vážení lidé i v uniformách s hvězdičkami, ale ti sami nepracovali, jen řídili celou akci. K mému zděšení jsem viděla mezi těmito zednáři i katolické kněze   někdy hned nevěděli, kde bourat dál   aby si byli jistí, vyhledali jednoho ze svých, který měl velkou knihu, jakoby zakreslenou plány stavby a postupu ničení. Potom narýsovali zednickým kladívkem přesně, kde se má bourat dál   a hned bylo zdivo dole. Tito lidé bourali s naprostým klidem a jistotou, ale utajeně a byli stále jako na číhané.

Celou noc jsem se musela dívat, jak nepřátelé vláčí Pána Ježíše na Kalvarii a trýzní jej!

Vidím takovou spoustu zrádců! Oni nesnášejí, když se jim říká, že je něco špatně. Všemu a každému dají za pravdu, jen aby se mohli dát oslavovat světem, nepřítelem Krista!

Budovali velikou a bláznivou církev, kde by si byli všichni rovni, a tam, kde stál oltář, bylo pusto a strašlivo…

Mělo to být pravé společenství nesvatých, jedno stádo pod jedním pastýřem, katolíci, evangelíci a všechny sekty se stejnými právy…“

 

 

UČENIE PÁPEŽOV (CIRKVI) O SLOBODOMURÁROCH:

Vo svojom Liste k talianskemu ľudu „Custodi" (z 8. decembra 1982) pápež: Lev XIII. napísal:

„Uvedomme si, že KRESŤANSTVO A SLOBODOMURÁRSTVO sú podstatne nezmieriteľné,

takže zapísať sa do jednej znamená oddeliť sa od druhej".

SMRTEĽNÝ HRIECH:

"Veriaci, ktorí sa zapísali do slobodomurárskych spoločností, sa nachádzajú v smrteľnom hriechu a

NEMôŽU PRISTÚPIŤ K SVäTÉMU PRIJÍMANIU."

(Túto Deklaráciu Svätý Otec Ján Pavol II. schválil a rozkázal zverejniť pri riadnej schôdzi tejto posvätnej kongregácie, počas audiencie, ktorú udelil dolu podpísanému kardinálovi prefektovi.

V Ríme, v budove posvätnej kongregácie pre náuku viery, dňa 26. novembra 1983. Jozef kardinál Ratzinger, prefekt

--------------------------------------------------------------

Exkomunikacia  slobodomurarov nikdy nebola zrušena !!!

--------------------------------------------------------------------

https://diesirae.ic.cz/00DIES%20IRAE%20kapitola33.html

https://www.kbs.sk/?cid=1116970073

https://www.kbs.sk/?cid=1116970453

https://www.sekty.sk/sk/articles/theme/117

Spoločnosť PROMETHEUS (Slobodomurárska lóža - humanisti)

Kniha slobodomurarov > "The lost symbol"

    

 

 

1. / Na vrcholu pyramídy je  "Oko Lucifera" (najvyšší padlý anjel)

-----------------

ILUMINÁTI (6 skupin)

Pod ním nasleduje :

2. /  RT / Rotschildova pravda

3. /  Rada 13 / 13 "veľkých druidov" súkromné kňazstvo Rotscheldov

4. / Rada 33 / je 33 hodnostárov najvyšších slobodomurárov sveta v politike, ...

5. / Klub 300 / sú najbohatší ľudia sveta : Bilder - klub, bankári a miliardari : Rockefeler, Morga,...

6. / B nal B rith / sem patria tí, ktorí sa usilujú o svetový štát v spojení všetkých náboženstiev

7. / Grand Orient / ...

---------

8. / Komunizmus

9. / Skotsky rítus 1-33

10. / Yorsky rítus

11. / Rotariáni, Lions, YMCA

12. / Modré lóže

13. / Slobodomurári bez zástery

14. / Humanizmus

.................................................