zjavenie m.sr.Helena Aiellová

  zjavenie m.sr.Helena Aiellová

 

*(Pred Veľkým Varovaním)

23.brezen 1951 / „Celý svet bude vo vojne: Rusko bude spálené. Svet bude zasiahnutý ničením a smrťou. Vraždiace zbrane nezničia len armády, ale aj najjednoduchšie a najposvätnejšie veci; deti, nemocných. Títo bezbožní vládcovia národov sú všetci mimo zákona Cirkvi. Ponúkam ľuďom odpustenie a oni odpovedajú uragánom nenávisti a násilia proti Kristovi, pretože zúrivosť ich oslepuje.“

            7.7.1951 / „Trest, ktorý zasiahne ľudstvo, bude hrozný. Nikto si nedokáže predstaviť strašný uragán, do ktorého sa ľudstvo ponára. Rozpúta sa po celom svete a v Taliansku tragickým spôsobom – protikresťanskou revolúciou.“

            4.3.1955 / Ježiš Kristus hovorí: „Kostoly sú prázdne, zasvätené duše ma nechávajú vo svätostánku samotného... Je málo tých, ktorí ma milujú. Cirkev bude veľmi skúšaná. Zachráni sa tretina ľudstva. Prítomná hodina je pre Krista na zemi (pápeža) jedna z najhorších. Moji služobníci už nehlásajú Evanjelium.“

            11.2.1957 / Panna Mária hovorí: „Rusko sa neobráti, ale svoje bludy rozšíri po všetkých národoch, obzvlášť v Taliansku, pretože Taliansko bude musieť zaplatiť za svoje chyby a bude musieť mnoho vytrpieť.

 

Táto generácia si zaslúži, aby bola vyhubená, pretože svet sa stal horším ako za čias potopy.

- Na oblohe sa objaví červený oblak ako oheň a prebehne po celej oblohe. Toto všetko potrvá 3 dni a 3 noci. Zem bude pokrývať hustá temnota.“

*(Pred Veľkým Varovaním)

            15.9.1958 / Komunizmus sa rozšíri po celej zemi, materializmus vlastní celú organizáciu, doposiaľ nikdy nevídenú na tvári zeme. Tá rozvrátila práva Cirkvi. Sily tejto organizácie sú mocné; rozširuje svoje bludy a vyvoláva vojny, revolúcie a prenasledovanie Cirkvi. Práve z tohto dôvodu musia rehoľníci, kňazi, všetko duchovenstvo, zasvätené duše a duše zasvätené môjmu Srdcu – bojovať proti materializmu vlastným príkladom, že budú žiť svätým životom. Musia zachraňovať duše. Musia sa zapojiť do apoštolátu boja proti materializmu a za Kristove Kráľovstvo.“

            8.4.1955 / „Svet bude skoro potrestaný svojou vlastnou krvou, chorobami, epidémiami, hladom, zemetraseniami, ktoré pohltia celé mestá a zem, prívalovými dažďami, tornádami, záplavami a hroznými uragánmi a konečne vojnou.

            Vodcovia národov sveta hovoria o mieri, ale svet bude skoro vo vojne a celé ľudstvo upadne do zármutku, pretože sa začne prejavovať Božia spravodlivosť. Vo svete dôjde ku krvavým revolúciam. Rusko začne v Európe 3. Svetovú vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku. Pápež bude veľa trpieť. Rusko sa pokusí získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná. Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy.

            Vzhliadni na môj Plášť, aký je veľký! Keby som sa neskláňala nad zemou a celú ju neprikrývala svojim materským Plášťom, ohnivá búrka by už prišla. To je Plášť môjho milosrdenstva. Vzhliadni, moja pravá ruka tento Plášť drží nad svetom a úbohými hriešnikmi, zatiaľ čo moja ľavá ruka zadržuje Božiu spravodlivosť, aby bol svetu priznaný ešte odklad. Buďte mi v tom nápomocní, a preto ešte žiadam modlitbu, obzvlášť tú, ktorú som ťa naučila, a ktorá bude schopná získať veľa milostí pre spásu hriešnikov.  

Často hovor s rukami na kríži:

„Kráľovná sveta, Prostrednica medzi Bohom a ľuďmi, Útočisko všetkej našej nádeje, zmiluj sa nad nami.“

            27.3.1959 / „Vládcovia národov sú mimo Božieho svetla, obzvlášť vládcovia Talianska – sú plní falošnosti. Užívajú môjho a Synovho mena. Na všetky národy sa stále rýchlejšie rúti materializmus a pokračuje v pochodu, prinášajúcu skazu a smrť. Akú spúšť spôsobuje medzi mladými, spôsobuje hriechy nečistoty i medzi deťmi, kresťanské rodiny už prestali existovať. „Oni“ sa už z ničím netaja, chcú vyhnať Krista z rodín, zo škôl, z továrňach, zo spoločnosti, zo svedomia. Veľa sa modli ...

Rím bude potrestaný ... Rusko sa náhle objaví nad všetkými národmi, zvlášť nad Talianskom a vztýči červenú vlajku na kupolu svätého Petra, bazilika bude obklopená veľmi zúrivými levmi.“

            22.8.1960 / „Na svet sa blíži strašná hodina ... Mnohé národy budú potrestané, obzvlášť Taliansko, krvavou revolúciou. Rusko pripravilo tajné zbrane proti Amerike, Francúzsku a Nemecku. Vojna je blízko. Rýn od Švajčiarska bude naplnený telami a krvou. Pápež bude veľmi trpieť. Revúci lev sa priblíži k Petrovmu stolcu, aby rozširoval svoje bludy. Ruská žlč otrávi všetky národy, obzvlášť Taliansko.“

            Veľký Piatok 1961 / „Ľudstvo sa nevracia k môjmu a Ježišovmu Srdcu. Svet padne do priepasti... Rusko rozšíri svoje bludy na všetky národy, obzvlášť na Taliansko. Svet padol príliš hlboko, potrebuje trest, metlu, aby bol očistený. Ľudia už svojho Boha neuznávajú; ich bohom je hriech, pôžitok, nepoctivosť, nikto nevracia k Bohu; tak privolávajú najstrašnejšie tresty ničenia a smrti na všetky národy, obzvlášť Taliansko. Rusko je vedené satanom, pretože chce mať absolútnu moc na celej zemi. Cirkev bude prenasledovaná a pápež a duchovní budú musieť veľa trpieť.

Vízia:  

 „Idú do Vatikánu. Berú pápeža ...Pápež je sám, modlí sa, chytia ho, zrazia na zem, zviažu ho.

„Och, môj Bože, pomôž - tí surovci pápeža zabijú. Och, šľapú po ňom. Čo to vidím ...“

-           Náhle prichádza svätá Panna, oni - muži padajú mŕtvi na zem.

-          Svätá Panna pápeža zdvíha, berie ho pod pažou, prikrýva svojim Plášťom.

„Och, Bože, čo vidím.“ ... zrážajú prápory, tyče padajú.

-          „Neboj sa“, hovorí Panna Mária: „tí, bezbožní darebáci sa ho nedotknú...“

-          Volajú: „Nie, nechceme , aby nad nami vládol Boh, vládnuť musí satan.“

-          Svätá Panna drží pápeža pod svojim Plášťom.“