- armagedon

 Príchod Syna človeka - Lk 21,25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. 26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

            28 Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

-----------------------------------------------

Blahoslavená Anna Maria Taigi (1769-1837)

(* 3: TREST)

 

„Bůh sešle dva tresty:

jeden ve formě válek, revolucí a dalších násilností – ty vzniknou na Zemi.

Druhý bude mít svůj původ z nebe:

na celou Zemi padne naprostá temnota, která potrvá tři dny a tři noci.

- Nebude možno nic vidět a vzduch bude otráven, což postihne – nikoli výlučně, nýbrž hlavně – nepřátele náboženství. Nebude možné užít jakékoli přirozené světlo během těchto událostí, nýbrž jen posvěcené svíce.

- Kdokoli ze zvědavosti otevře okno nebo opustí dům, padne na místě mrtev.

- V těchto třech dnech lidé ať zůstanou ve svých domech, modlí se růženec a prosí Boha o slitování.“

- „Všichni nepřátelé Církve, známí či skrytí, zahynou po celé Zemi během této všeobecné temnoty, s výjimkou mála těch, které Bůh brzy obrátí.

- Vzduch bude plný démonů, kteří se ukáží pod všemi možnými příšernými podobami.“

 

„Lidé říkají, že čas papežů už minul, Kristův Zákon a samotný Kristus je na vymření, že věda brzy odsune takzvaného Syna Božího do říše pohádek..

To bude Boží odpověď na růst bezbožnosti a nevěry. 

 ------------------------------------------------------