- falošná cirkev

 

Svätý František z Assisi krátko pred svojou smrťou zhromaždil svoje Deti avaroval ich pred budúcimi útrapami hovoriac:

"Konajte odvážne, bratia, buďte pevní a dôverujte Pánovi.

Rýchlo sa blíži čas, keď nastanú veľké súženia a skúšky;

- rozhojnia sa nejasnosti a nezhody vduchovných i svetských záležitostiach;

- milosrdná láska bude čoraz chladnejšia azloba hriešnikov bude stále viac narastať.

- Diabli budú mať neobvyklú moc, nepoškvrnená čistota nášho i ostatných Rádov sa natoľko poškvrní, že bude len málo Kresťanov, ktorí budú poslúchať pravého Sv. Otca a Rímsku Cirkev s úprimným srdcom a dokonalou láskou.

Včase tohto prenasledovania jeden, ktorý nebude zvolený kánonicky, dosiahne Pápežstvo, ktoré sa bude rafinovane snažiť dotiahnuť do bludov a k smrti. Škandály sa potom veľmi znásobia, náš Rád bude rozdelený, a mnohé ďalšie Rády budú úplne zničené, lebo budú súhlasiť s bludom namiesto toho, aby protinemu bojovali.

Bude tak veľa rozličných názorov a rozkolov medzi ľuďmi, rehoľníkmi a kňazmi, že keby výnimočne tieto dni neboli skrátené, podľa slov Evanjelia, aj vyvolení by upadli do bludov, i keby neboli výnimočne vedení uprostred takého veľkého zmätku nesmiernou Božou milosťou.

Potom niektorí budú prudko napádať naše Pravidlá a spôsob života, a prídu na nás hrozné skúšky. Tí, ktorí si zachovajú vieru, dostanú korunu Života, ale beda tým, ktorí dôverujúc len v ich Rád sa stanú vlažnými, lebo nebudú schopní prejsť cez pokušenia dopustených na skúšanie vyvolených.Tí, ktorí si zachovajú horlivosť a dodržiavanie čností s láskou a nadšením pre pravdu, budú trpieť zraneniami a prenasledovaním ako rebeli a rozkolníci.

Ich prenasledovatelia poháňaní zlými duchmi budú tvrdiť, že poskytujú Bohu veľkú službu tým, že vyničia týchto ľudí ako morovú nákazu z povrchu zeme. Ale Pán bude útočiskom ubiedených a zachráni tých, ktorí v neho dúfali. A v snahe podobať sa svojej Hlave, budú títo vyvolení konať s dôverou a pri smrti získajú večný život. Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas ku klamstvu a zrade.

Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčiavať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale Ničiteľa."

 Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, London : R. Washbourne, 1882, 315s.,pp. 248-250

------------------------------------------------------------------------------------------

Zjavenie v Akita - Japonsko

“... infiltrácia diabla do Cirkvi nastane do takej miery, že bude možné vidieť kardinálov proti kardinálom a biskupov proti iným biskupom.

- Kňazi, ktorí sa mi oddajú, budú vysmievaní a vystavení odporu svojich spolubratov. 

- Oltáre prázdne, Cirkev bude plná tých, čo prijímajú kompromisy,  

- a diabol bude tlačiť na duše mnohých kňazov a veriacich, aby prestali slúžiť Bohu.”

----------------------------------------------------------------

 

Sestra Jeanne le Royer

„Hrozné události začnou, jakmile se podaří bezbožníkům šířit nemravné a prostopášné knihy.

Vláda antikrista je na dosah.

Temné výpary, které jsem viděla vystupovat ze země a zastiňující sluneční světlo, jsou falešné ideály bezbožectví a svévolnictví, které matou všechny zdravé zásady a šíří všude takovou temnotu, že ohrožuje víru a dokonce i rozum.

 

Jedné noci jsem slyšela hlas, který říkal:

,nová liturgie se bude zdát mnohým něčím úplně jiným, než ve skutečnosti je.

Mnozí ji budou prohlašovat za dar nebes, ačkoli pochází z pekel a má volnou cestu od Boha jako projev Jeho hněvu a zklamání nad vývojem v Církvi a národech.

Ale výsledek bude, že lidé poznají, že je to rudý drak,

který chce zničit všechno a pohltit všechny.´“

 

---------------------------------------------

 

Z vidění sv. Anny Kateřiny Emmerichové

„Viděla jsem obrovské množství lidí, kteří byli zaměstnáni bouráním dómu svatého Petra, ale také jiné, kteří se pokoušeli o jeho stavbu   spojení všech jejich pomocníků obepínalo celý svět a já jsem žasla nad spojitostmi. Ničitelé strhávali celé kusy zdiva a byli mezi nimi obzvlášť přívrženci různých sekt a odpadlíci.

Jako podle plánu a příkazů bourali ti lidé, kteří byli oblečeni v bílé zástěry s modrým lemem a kapsami. Měli zednická kladívka zastrčena za pasem, ale na strhávání zdí se sami nepodíleli, nýbrž jen kladívky na zdivu naznačovali, kdo, kde a jak má vybrat kus zdiva. Jinak byli oblečeni v šatech různého typu.

Byli to velcí, tlustí, vážení lidé i v uniformách s hvězdičkami, ale ti sami nepracovali, jen řídili celou akci. K mému zděšení jsem viděla mezi těmito zednáři i katolické kněze   někdy hned nevěděli, kde bourat dál   aby si byli jistí, vyhledali jednoho ze svých, který měl velkou knihu, jakoby zakreslenou plány stavby a postupu ničení. Potom narýsovali zednickým kladívkem přesně, kde se má bourat dál   a hned bylo zdivo dole. Tito lidé bourali s naprostým klidem a jistotou, ale utajeně a byli stále jako na číhané.

Celou noc jsem se musela dívat, jak nepřátelé vláčí Pána Ježíše na Kalvarii a trýzní jej!

Vidím takovou spoustu zrádců! Oni nesnášejí, když se jim říká, že je něco špatně. Všemu a každému dají za pravdu, jen aby se mohli dát oslavovat světem, nepřítelem Krista!

Budovali velikou a bláznivou církev, kde by si byli všichni rovni, a tam, kde stál oltář, bylo pusto a strašlivo…

Mělo to být pravé společenství nesvatých, jedno stádo pod jedním pastýřem, katolíci, evangelíci a všechny sekty se stejnými právy…“

 ----------------------------------------------------------------------------

 

María Julia Jahenny

 

(Vláda antikrista - falošná cirkev)

„Sděluji vám následující výstrahu: učedníci, kteří nejsou v souladu s mým evangeliem, nyní usilovně pracují, aby podle svých vlastních idejí a pod vlivem nepřítele duší, předělali mši, která obsahuje slova, ohavná v mých očích.

Když ta osudová hodina nastane, bude to zkouškou víry mých kněží.

 

(* 2. ZÁZRAK)

V prvním období bude jediné mé vlastní kněžství, které má svůj počátek ode Mně.

 

(Vláda antikrista - falošná cirkev)

Druhé období bude období perzekuce, kdy nepřátelé víry a svatého náboženství vnutí své formulace do knih jiného celebrování. Mnoho mých kněží odmítnou novou knihu, pečetěnou slovy propasti, jiní ji však přijmou. “

 

10. května 1904 naše Paní popsala nové kněžstvo a jeho liturgii:

 

„Oni se nezastaví na své svatokrádežné a nenávistné cestě. Budou dále podvracet všechno jedním rázem – svatou Církev, kněžstvo a víru mých dětí“.

------------------------------------------------ 

 " Cirkev pozná hodinu svojej najväčšej apostázie a

človek plný neprávosti sa votrie do jej stredu a usadne v samotnom Chráme Božom,

zatiaľčo malý zostatok veriacich bude podrobený najväčším skúškam a prenasledovaniam..."

(13. mája 1990 Panna Maria - Don Gobbi)

--------------------------------------------------------------------------------------