23. proroctva z Turzovky

 

1.6.1958 / Turzovka – zjavenie Panny Márie viz. Lašut Matúš 

 


V dvadsiatych rokoch Terézia Neumannová povedala vtedajšiemu biskupovi z
Hradca Králové Dr. Karolovi Kašparovi:
"O niekoľko rokov budete ma na Slovensku druhé Lurdy, kam budete putovať."
-----------------------------

Slovenský jezuita páter R. Mikuš si písal s pátrom Piom. V jednom z listov sa ho
opýtal, cč si myslí o Turzovke. Páter Pio mu odpovedal:

"Turzovka - to je pravé zjavenie, to budú raz slovenské Lurdy!"

 

-------------------------------------------

Farby proroctva

 

"Zbadal som obraz zemegule - či skôr plošne znázornenú mapu sveta. Pod mapou som zbadal
čiernu tabuľku. Kde som niečomu nerozumel, zjavili sa na nej vysvetlenia vo forme akoby
filmových titulkov.... som videl dovedna sedem rôznych obrazov:

 

Zvláštne zafarbený obraz Panny Márie po "akcii" komunistov na Zivčáku
 

1. obraz:

Mapa bola trojfarebná - modrá, zelená a žltá...

Symbolický význam zelenej farby znamenal dobro, žltej zlo...

Potom sa však na tabuľke zjavila Výzva:
„Robte pokánie! Modlite sa za knazov a rehoľníkov!

Modlite sa ružence!“


2. obraz:

Na mape som uvidel, ako sa žltá farba rozširuje, zelená ustupuje,
zlo nadobúda stále väčšie rozmery, dobra ubúda.
 

3. obraz:

Žltá farba už zaplavila celú zem. Z neba padal na zem žltý aj
ohnivý dážď, akoby padali žlto sa lesknúce piesky.

Obraz znázorňoval hriechy celého sveta, znásobujúce sa zlo a jeho dôsledky.

 

Na tabuľke sa zjavilo Varovanie:
„Ak sa ľudia nenapravia, prídu strašné pohromy - jednotlivo i
hromadne - a ľudia budú hynúť rôznym spôsobom.“


4. obraz:

Videl som výbuchy na mori blízko pobrežia. Obrovské explózie
chrlili z hlbín hmoty, ktoré zaplavovali zem. Kam dopadli, tam život zanikol.

 

Na tabuľke sa zjavila Výstraha:
„Ak sa ľudia nepolepšia, zahynú!“
 

5. a 6. obraz:

Boli v nich vyjadrené časti zjavenia, o ktorých som
usúdil, že si ich mám nechať pre seba ako osobné tajomstvo:

ľuďom by totiž ich poznanie neprospelo.
 

7. obraz:

Ukazoval, ako by zem vyzerala, keby sa ľudia obrátili a žili
podľa Božích prikázaní:

Zem bola ožiarená slnkom, pokrývala ju svieža
zeleň a množstvo krásnych kvetov.

Všade bolo vidieť radosť, súlad a mier.

Nad zemou žiaril zjav Nepoškvrneného Počatia so skvostným
ružencom v ruke a s pravou rukou vystretou,

akoby na ochranu národov.