Triumf môjho Srdca

 

MKH - Marianske knazske hnutie a

„Modra kniha“ – posolstiev Panny Marie prostrednictvom o.Don Stefano Gobbi

má mnohonásobné imprimatur (cirkevne schvalenie) od rôznych biskupov.

K jej slovenským vydaniam imprimatur udelil spisský biskup ThDr. Frantisek Tondra

===

 

Zjavenia Panny Marie


„Prišla som pred mnohými rokmi, aby som vtlačila svoj obraz do plášťa môjho malého Juana Diega, ktorému som sa zjavila (Puebla).
Z očí tejto mojej sochy v priebehu niekoľkých rokov tiekli stokrát podivuhodné slzy.

Prečo ešte plačem?

Plačem, lebo svet neprijíma moje materinské pozvania na obrátenie a návrat k Pánovi.“

(MKH - Akita, Japonsko, 15. sept. 1987).


„Prišli ste na toto miesto, kde som sa prvýkrát zjavila 24. júna 1981...

Toto pozvanie sprevádzajú početné nebeské zjavenia, aby - pokiaľ je to možné - uverilo čo najviac ľudí.
Zjavujem sa nepretržite každý deň, aby som vás presvedčila, že Nebeská Matka je v týchto
dňoch v každom okamihu pri každom z vás.“

(MKH - Medjugorie, 28. febr. 1984).


„Dnes si s radosťou pripomínate znamenie, ktoré som pred 60-timi rokmi dala v tejto
krajine, ktorú som si vyvolila pre svoje znamenia. Vy tomu hovoríte slnečný zázrak.

Áno, synovia, aj slnko poslúcha tak, ako celé tvorstvo zákony, ktoré pevne stanovil jeho Stvoriteľ.
Niekedy však môže byť jeho počínanie iné, keď to chce Boh.“

(MKH - Fatima, 13. okt. 1977).
 

Svätý otec – pápež


„Dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala...

V osobe a diele svätého otca Jána Pavla II. nechávam žiariť svoje veľké svetlo,

ktoré bude tým silnejšie, čím viac bude temnota zahaľovať...“  

(MKH - 1. jan. 1979).


Jeho slovo (Jána Pavla II.) je slovom proroka“ (MKH - 13. mája 1982).
„Zachránila som mu život pri krvavom atentáte,

ktorý sa stal pred desiatimi rokmi na námestí sv. Petra“  

 (MKH - 13. mája 1991).


„Posolstvo, ktoré som vám dala vo Fatime v roku 1917...

Dôležitá časť môjho posolstva a tajomstva, ktoré som tu povedala trom deťom,

ktorým som sa zjavila, sa týka práve osoby a
poslania pápeža Jána Pavla II.“
(MKH - 13. mája 1995).
 

Pád komunizmu


„Dnes žehnám vás, slovanské národy, ktoré mimoriadne milujem a chránim...

Stále som bola s vami v rozhodujúcich chvíľach, keď komunizmus od vás odišiel navždy porazený a osobne
som intervenovala, aby sa tento prechod uskutočnil bez bratovražedných zápasov,

Bez prelievania krvi.“ (MKH - Velehrad, 8. sept. 1991).
 

III. svetovej vojna


„Ak si vážne nezaumienia vrátiť sa k Bohu,

môže dôjsť k často spomínanej III. Svetovej vojne...

Pán je pripravený vyliať prúd svojho milosrdenstva aj na vaše pomýlené a veľmi
ohrozené pokolenie, ale len pod podmienkou,

že sa toto pokolenie s ľútosťou vráti do náruči svojho Nebeského Otca“

(MKH - 1. januára 1981).
 

 

„Vstúpili ste do nových čias...

Je to rozhodujúcich desať rokov.

V tomto desaťročnom období sa uskutoční plnosť času,

ktorý som vám oznámila v La Salette až k mojim posledným nedávnym zjaveniam...

V tomto desaťročnom období sa uskutočnia všetky
tajomstvá, ktoré som oznámila niektorým svojim deťom a vyplnia sa všetky udalosti,

ktoré som vám predpovedala.“

(MKH - 18.septembra 1988).

 

*2. ZÁZRAK

„To, čo sa chystá, je taká veká vec, že takej nebolo od stvorenia sveta.
V okamihu, keď sa bude zdať všetko stratené,

uvidíte mimoriadny zázrak Ženy odetej
slnkom, ktorá sa zjaví v celej svojej moci.

Zázrak triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca bude viditeľný všetkým.
Potom sa toto miesto (Fatima) zjaví všetkým ako žiariace znamenie mojej materinskej
prítomnosti vo vrcholnej hodine nášho veľkého súženia.

Odtiaľto sa moje svetlo rozšíri do všetkých končín sveta.“

(MKH - vo Fatime, 11. marca 1995).

 

II. slávny príchod Ježiša Krista
 

„Nebojte sa. Som s vami a zjavím sa osobitným spôsobom. Čím viac budete vstupovať do
čias očistnej skúšky, tým viac sa intenzívnejšie budete pociťovať moju milostnú prítomnosť Matky.
Som vždy blízko vás a povediem vás za ruku v každej chvíli, ako vedie matka svoje deti...
Potom Ma budete vidieť.
Potvrdzujem ti, že pre veľké dvojtisícročné jubileum sa ukáže triumf môjho
Nepoškvrneného Srdca, ktorý som predpovedala vo Fatime.

Uskutoční sa návratom Ježiša v sláve, aby nastolil svoje kráľovstvo na svete.
Žiarivý kríz, ktorý sa zjaví na nebesiach na konci očisty a veľkého súženia, žiarivý
kríž, ktorý sa bude rozprestierať od východu na západ a zjaví sa na nebesiach,

bude znakom návratu Ježiša Krista v sláve.
BOJUJTE, SYNOVIA SVETLA,
PRETOŽE HODINA
MôJHO BOJA
UŽ UDRELA.“


(v poslednom posolstve Panny Márie Don Gobbimu da 31. decembra 1997)

 

Sila ľútosti

(jubilejny rok 2000)


„Aj keď vám predpovedám tresty, rozpamätajte sa, že silou vašej modlitby a vášho

odprosujúceho pokánia môže byť všetko zmenené v jednom okamihu.

Nepovedzte potom:

"Čo si nám predpovedala, sa nestalo",

ale spolu so Mnou sa poďakujte Nebeskému Otcovi,

lebo pre silu modlitby a zasvätenia, pre vaše utrpenie a trápenie nespočetných mojich
malých detí odsúva ešte okamihy spravodlivosti,

aby mohli rozkvitnú časy veľkého milosrdenstva.
Každý deň môžete modlitbou od seba i svojej vlasti oddialiť mnohé nebezpečenstvá a mnohé zlo.“

(MKH - Záhreb 27. októbra 1988).

 

-----------------------------------------------------