Kráľ Henrich

"Mala som víziu svätého kráľa Henricha (Henry). 

Videla som ho v noci kľačať samého pri oltári v akomsi nádhernom chráme a uvidela som Nepoškvrnenú Pannu Máriu zostupovať dole. 

Položila na oltár červené plátno pokryté bielymi stuhami a knihu so zlatými kameňmi. Zapálila sviečky. Potom zostúpil sám Spasiteľ oblečený do kňazského rúcha. Niesol kalich a závoj. 

Dvaja anjeli mu prisluhovali a ďalší dvaja nasledovali ... omša bola krátka. Na konci sa prečítalo ešte Evanjelium podľa sv. Jána. Keď omša skončila, Mária prišla ku Henrichovi, natiahla pravú ruku smerom k nemu a povedala mu že jeho čistota bola uznaná. Potom mu povedala, aby neváhal. Zrazu som uvidela anjela, ako sa dotkol jeho boku, podobne ako tomu bolo u Jakuba. 

Henrich cítil strašnú bolesť a od toho dňa kríval ..." 

Bl. Anna Katarína Emmerichová, 1820