- obnova sveta

 

Obnovenie celého sveta

Zj 22, 1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.

2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.

3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

--------------------------------------------------

„Skutočne nekonečná bolesť týchto posledných časov pripravuje  zrodenie

novej éry, novej doby, v ktorej príde Ježiš v lesku svojej slávy a obnoví vo svete svoje kráľovstvo.

Vtedy všetko stvorenie, oslobodené z otroctva hriechu a smrti, spozná nádheru druhého pozemského raja, v ktorom Boh bude prebývať s vami, osuší každú slzu, nebude už dňa ani noci, pretože prvé veci pominuli a vaším svetlom bude svetlo Baránka a nového Jeruzalema, ktorý zostúpil z neba na zem, pripravený ako Nevesta pre svojho Ženícha.“

(Panna Mária / Don Stefano Gobbi - MKH /  8.sept.1990)

  

*********