- v zimnom mesiaci

 

„Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli

v jednu studenú noc zimného mesiaca...

Za studenej noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory.

Zatvorte rýchle okenice a dvere,

vaše zvedavé pohľady nemajú znesvätiť to, čo sa bude diať,

pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí zem... (Trest)

Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde ,

utíši hrôzy a s nastavajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojim svetlom a teplom,

a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou.“

 

(28.12.1946 / Ježiš Kristus - Terezia Neumannova)