- komunizmus

O veľkom varovaní môžem povedať len toľko, že ľudia akoby ho najskôr videli a potom ho prežijú každý vo svojom vnútri. Človek nadobudne poznanie o svojom vnútri, o tom, čo urobil zle, čo dobre, čo neurobil, a mal urobiť… Bude to veľké Božie milosrdenstvo - človek spozná svoje vnútro a spozná pravdu. Predtým príde prenasledovanie kresťanov

viz.Martin Gavenda / Dechtice / SR

-------------------------------------------------------------

 

Rusko začne v Európe 3 svet.vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku.

Pápež bude mnoho trpieť.

Rusko sa pokúsi získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná.

Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy (VAROVANIA).“

 
 

*(Pred Veľkým Varovaním)

23.brezen 1951 / „Celý svet bude vo vojne: Rusko bude spálené. Svet bude zasiahnutý ničením a smrťou. Vraždiace zbrane nezničia len armády, ale aj najjednoduchšie a najposvätnejšie veci; deti, nemocných. Títo bezbožní vládcovia národov sú všetci mimo zákona Cirkvi. Ponúkam ľuďom odpustenie a oni odpovedajú uragánom nenávisti a násilia proti Kristovi, pretože zúrivosť ich oslepuje.“

            7.7.1951 / „Trest, ktorý zasiahne ľudstvo, bude hrozný. Nikto si nedokáže predstaviť strašný uragán, do ktorého sa ľudstvo ponára. Rozpúta sa po celom svete a v Taliansku tragickým spôsobom – protikresťanskou revolúciou.“

            4.3.1955 / Ježiš Kristus hovorí: „Kostoly sú prázdne, zasvätené duše ma nechávajú vo svätostánku samotného... Je málo tých, ktorí ma milujú. Cirkev bude veľmi skúšaná. Zachráni sa tretina ľudstva. Prítomná hodina je pre Krista na zemi (pápeža) jedna z najhorších. Moji služobníci už nehlásajú Evanjelium.“

            11.2.1957 / Panna Mária hovorí: „Rusko sa neobráti, ale svoje bludy rozšíri po všetkých národoch, obzvlášť v Taliansku, pretože Taliansko bude musieť zaplatiť za svoje chyby a bude musieť mnoho vytrpieť.

 

Táto generácia si zaslúži, aby bola vyhubená, pretože svet sa stal horším ako za čias potopy.

- Na oblohe sa objaví červený oblak ako oheň a prebehne po celej oblohe. Toto všetko potrvá 3 dni a 3 noci. Zem bude pokrývať hustá temnota.“

*(Pred Veľkým Varovaním)

            15.9.1958 / Komunizmus sa rozšíri po celej zemi, materializmus vlastní celú organizáciu, doposiaľ nikdy nevídenú na tvári zeme. Tá rozvrátila práva Cirkvi. Sily tejto organizácie sú mocné; rozširuje svoje bludy a vyvoláva vojny, revolúcie a prenasledovanie Cirkvi. Práve z tohto dôvodu musia rehoľníci, kňazi, všetko duchovenstvo, zasvätené duše a duše zasvätené môjmu Srdcu – bojovať proti materializmu vlastným príkladom, že budú žiť svätým životom. Musia zachraňovať duše. Musia sa zapojiť do apoštolátu boja proti materializmu a za Kristove Kráľovstvo.“

            8.4.1955 / „Svet bude skoro potrestaný svojou vlastnou krvou, chorobami, epidémiami, hladom, zemetraseniami, ktoré pohltia celé mestá a zem, prívalovými dažďami, tornádami, záplavami a hroznými uragánmi a konečne vojnou.

            Vodcovia národov sveta hovoria o mieri, ale svet bude skoro vo vojne a celé ľudstvo upadne do zármutku, pretože sa začne prejavovať Božia spravodlivosť. Vo svete dôjde ku krvavým revolúciam. Rusko začne v Európe 3. Svetovú vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku. Pápež bude veľa trpieť. Rusko sa pokusí získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná. Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy.

            Vzhliadni na môj Plášť, aký je veľký! Keby som sa neskláňala nad zemou a celú ju neprikrývala svojim materským Plášťom, ohnivá búrka by už prišla. To je Plášť môjho milosrdenstva. Vzhliadni, moja pravá ruka tento Plášť drží nad svetom a úbohými hriešnikmi, zatiaľ čo moja ľavá ruka zadržuje Božiu spravodlivosť, aby bol svetu priznaný ešte odklad. Buďte mi v tom nápomocní, a preto ešte žiadam modlitbu, obzvlášť tú, ktorú som ťa naučila, a ktorá bude schopná získať veľa milostí pre spásu hriešnikov.  

Často hovor s rukami na kríži:

„Kráľovná sveta, Prostrednica medzi Bohom a ľuďmi, Útočisko všetkej našej nádeje, zmiluj sa nad nami.“

            27.3.1959 / „Vládcovia národov sú mimo Božieho svetla, obzvlášť vládcovia Talianska – sú plní falošnosti. Užívajú môjho a Synovho mena. Na všetky národy sa stále rýchlejšie rúti materializmus a pokračuje v pochodu, prinášajúcu skazu a smrť. Akú spúšť spôsobuje medzi mladými, spôsobuje hriechy nečistoty i medzi deťmi, kresťanské rodiny už prestali existovať. „Oni“ sa už z ničím netaja, chcú vyhnať Krista z rodín, zo škôl, z továrňach, zo spoločnosti, zo svedomia. Veľa sa modli ...

Rím bude potrestaný ... Rusko sa náhle objaví nad všetkými národmi, zvlášť nad Talianskom a vztýči červenú vlajku na kupolu svätého Petra, bazilika bude obklopená veľmi zúrivými levmi.“

            22.8.1960 / „Na svet sa blíži strašná hodina ... Mnohé národy budú potrestané, obzvlášť Taliansko, krvavou revolúciou. Rusko pripravilo tajné zbrane proti Amerike, Francúzsku a Nemecku. Vojna je blízko. Rýn od Švajčiarska bude naplnený telami a krvou. Pápež bude veľmi trpieť. Revúci lev sa priblíži k Petrovmu stolcu, aby rozširoval svoje bludy. Ruská žlč otrávi všetky národy, obzvlášť Taliansko.“

            Veľký Piatok 1961 / „Ľudstvo sa nevracia k môjmu a Ježišovmu Srdcu. Svet padne do priepasti... Rusko rozšíri svoje bludy na všetky národy, obzvlášť na Taliansko. Svet padol príliš hlboko, potrebuje trest, metlu, aby bol očistený. Ľudia už svojho Boha neuznávajú; ich bohom je hriech, pôžitok, nepoctivosť, nikto nevracia k Bohu; tak privolávajú najstrašnejšie tresty ničenia a smrti na všetky národy, obzvlášť Taliansko. Rusko je vedené satanom, pretože chce mať absolútnu moc na celej zemi. Cirkev bude prenasledovaná a pápež a duchovní budú musieť veľa trpieť.

Vízia:  

 „Idú do Vatikánu. Berú pápeža ...Pápež je sám, modlí sa, chytia ho, zrazia na zem, zviažu ho.

„Och, môj Bože, pomôž - tí surovci pápeža zabijú. Och, šľapú po ňom. Čo to vidím ...“

-           Náhle prichádza svätá Panna, oni - muži padajú mŕtvi na zem.

-          Svätá Panna pápeža zdvíha, berie ho pod pažou, prikrýva svojim Plášťom.

„Och, Bože, čo vidím.“ ... zrážajú prápory, tyče padajú.

-          „Neboj sa“, hovorí Panna Mária: „tí, bezbožní darebáci sa ho nedotknú...“

-          Volajú: „Nie, nechceme , aby nad nami vládol Boh, vládnuť musí satan.“

-          Svätá Panna drží pápeža pod svojim Plášťom.“


 

(1895-1961 / m.sr.Helena Aiellová / Panna Mária

- zakladateľke rehoľného rádu: „Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista“)

----------------------------------

(Biskup Hnilica 14. 7. 1996 vo Zvolene povedal:

 “Pred 100 rokmi mal pápež Lev XIII. videnie v kaplnke, kde slúžil svätú omšu.

Videl, ako diabol búral chrám svätého Petra, ktorý symbolizoval Cirkev.

Na jeho výkrik Boh poslal archanjela Michala, ktorý diablov zahnal.

Lev XIII. hneď napísal modlitbu ku svätému Michalovi, ktorú nariadil modliť sa a povedal:

"Toto nebezpečenstvo príde z Ruska."

https://www.magnificat.sk/2008/04/tre-fontane-revolucia-vo-vatikane/

-------------------------

Zjavenie v Garabandale

Úryvok z knihy Garabandal der Zeigefinger Gottes od Albrechta Webera, 1965

Conchita povedala autorovi: „Všetko sa stane, keď sa komunizmus opäť navráti.“

Autor odpovedal: „Čo tým myslíte, ´opäť sa navráti´? Znamená to, že pred tým komunizmus skolabuje?“

„Neviem“, odpovedala Conchita, „ale Nepoškvrnená Panna povedala: ´Keď sa komunizmus opäť navráti.´“

OURLADY.CA

perzekúciám


„S pádom Berlínskeho múru sa zdalo, že – aspoň ten sovietsky – komunizmus padol. Toto tvrdili aj médiá. Pred niekoľkými rokmi navštívil Kanadu staručký kňaz, ktorý bol komunistami dlhé roky prenasledovaný. Povedal, že Američania sú veľmi naivní, ak si myslia, že komunizmus úplne vymizol. Tak napríklad v jeho krajine sú bývalí komunisti stále u moci, len prezliekli kabáty. Toto potvrdili aj ďalší disidenti z krajín východnej Európy.

Podľa zjavenia v Garabandale, komunizmus opäť povstane, aby zopakoval svoj pokus o vládu nad svetom. V roku 1978 mal otec Francis Benac rozhovor s Mary Loli. Tu je krátky úryvok:

OTEC BENAC: ´Povedala Nepoškvrnená Panna niečo o komunizme?´

MARY LOLI: ´Panna niekoľko krát spomenula komunizmus. Neviem už presne koľkokrát, ale povedala, že skutočne príde doba, kedy sa bude zdať, že komunizmus ovládol celý svet. Myslím, že vtedy to bolo, keď spomenula, že v tých dňoch nebudú môcť kňazi nikde slúžiť svätú omšu a nebudú môcť ani rozprávať o Bohu

OTEC BENAC: ´Spomenula Panna aj to, že budú ľudia posielaní na smrť?´

MARY LOLI: ´Čo povedala bolo, že kňazi sa budú musieť ukrývať, ale o treste smrti nevravela nič. Nepovedala, že budú vraždení, ale som si istá, že budú prenasledovaní.´

OTEC BENAC: ´Vaša matka mi povedala, že ste raz bola so svojím otcom a veľmi ste plakala. Váš otec jej potom povedal: Loli plakala a neustále hovorila – To bude až také zlé? Ľudia budú až tak trpieť? Pamätáte si, prečo ste tak plakala?

MARY LOLI: ´Týkalo sa to komunizmu a toho, čo sa bude diať v cirkvi a aj toho, aké to bude mať následky. Keď bude zmätok v cirkvi, trpieť budú aj bežní ľudia. Niektorí kňazi, ktorí sú skrytými komunistami, spôsobia taký zmätok, že nikto nebude vedieť rozoznať, čo je dobré a čo je zlé.´“


(sk.pinterest.com/pin/380343131006148210/)

Kde všade sa komunizmus rozšíri?

Vo februári 1943 poslala sestra Lucia, ktorej sa mala Panna Mária zjaviť vo Fatime v Portugalsku, list španielskemu biskupovi Antóniovi Garciovi z provincie Tuy-Vigo, kde sa píše: ´Ak budú biskupi Španielska plniť príkazy Nášho Pána a začnú skutočnú reformu veriacich a cirkvi, Španielsku sa povedie dobre. Ale ak nie, Rusko opäť bude nepriateľom, ktorým Boh Španielov potrestá.´ 

Rovnako tak aj Conchita predpovedala, že komunizmus sa opäť navráti do Španielska, avšak krajina bude menej trpieť ako okolité štáty, kvôli perzekúcii, ktorú si vytrpela počas občianskej vojny, kedy bolo zabitých a umučených 13 biskupov a viac ako 7000 kňazov.

Bude sa perzekúcia týkať iba Európy? Keď bola Loli položená táto otázka, odpovedala, že podľa toho, čo jej bolo ukázané, sa zdá, že sa komunizmus rozšíri do viacerých častí sveta. Inokedy sa mala vyjadriť: ´ak nezmeníme svoje správanie, Rusko ovládne celý svet.´ V takom prípade by sa komunizmus rozšíril ďaleko za hranice Európy.

Conchita spomenula, že keď raz navštívila Pátra Pia, on jej povedal: ´Veľké Božie zázraky musia byť vykúpené veľkým krviprelievaním v celej Európe.´

Ako sa to všetko skončí

Nebude ľudskej sily, ktorá by bola schopná zastaviť toto strašné diabolské besnenie, ale nakoniec zakročí Boh. Jacinta sa raz vyjadrila: ´Tieto ťažké dni sa udejú pred Veľkým napomenutím, pretože samotné Veľké napomenutie príde, keď bude situácia najhoršia.´

Otec Brennan píše: „Pán Ježiš nám povedal, že ´keby sa tie dni neskrátili, nebol by sa zachránil nik,´ takže dôjde k nejakému Božiemu zásahu, ktorý bude neuveriteľný a zároveň neuveriteľne strašný a ktorý úplne zmení beh udalostí.“

Iný úryvok z knihy o Garabandale:

Pani Bocabeillova sa spýtala Mary Loli: ´Keď mi nemôžete povedať presný rok, poviete mi aspoň približnú dobu, kedy sa to udeje?´
´Áno, udeje sa to, keď to svet bude najviac potrebovať.´
´A to bude kedy?´
´Keď Rusko náhle a nečakane obsadí veľkú časť sveta. Boh nechce, aby sa toto stalo tak rýchlo. Bude to v dňoch, keď sa Svätá omša nebude môcť nikde slúžiť a svet tak bude najviac vo svojich dejinách potrebovať zásah od Boha

www.ourlady.ca/info/communism.htm