- Žiarivý KRÍŽ na nebi

=============================

„Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prídem ako Kráľ milosrdenstva.

Skôr ako nadíde Deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi.

Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi.

Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasiteľa,

bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem.

Bude to krátko pred posledným dňom.“

Ježiš Kristus sv.Faustíne Kowalskej

Krakow - Poľsko / r.1928


================================================================

„Nebojte sa. Som s vami a zjavím sa osobitným spôsobom. Čím viac budete vstupovať do
čias očistnej skúšky, tým viac sa intenzívnejšie budete pociťovať moju milostnú prítomnosť Matky.
Som vždy blízko vás a povediem vás za ruku v každej chvíli, ako vedie matka svoje deti...
Potom Ma budete vidieť.
Potvrdzujem ti, že pre veľké dvojtisícročné jubileum sa ukáže triumf môjho
Nepoškvrneného Srdca, ktorý som predpovedala vo Fatime.

Uskutoční sa návratom Ježiša v sláve, aby nastolil svoje kráľovstvo na svete.
Žiarivý kríz, ktorý sa zjaví na nebesiach na konci očisty a veľkého súženia, žiarivý
kríž, ktorý sa bude rozprestierať od východu na západ a zjaví sa na nebesiach,

bude znakom návratu Ježiša Krista v sláve.
BOJUJTE, SYNOVIA SVETLA,
PRETOŽE HODINA
MôJHO BOJA
UŽ UDRELA.“


(v poslednom posolstve Panny Márie Don Gobbimu dňa 31. decembra 1997)

============================================================