- 3 dni tmy

 
 
 „Pozrie sa na zem a hľa, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote!“(Iz 5,30).
.........................................................
- „Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom.“(Iz 13,10).
......................................................................
- „Strážca povedal: „Príde ráno, ale aj noc. Ak sa dozvedáte, dozvedajte sa, vráťte sa znovu!“(Iz 21,12).
........................................................................
- „I sčervenie mesiac a zahanbí sa slnko, veď Pán zástupov kraľuje na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu.“(Iz 24,23).
..............................................................................
- „Videl som zem: hľa, pustá je a prázdna; a nebesá: ich svetla nebolo.“(Jer 4, 23).
....................................................................................
- „Vzdajte chválu Pánovi, svojmu Bohu, kým sa nezotmie a kým vám nohy nenarazia na mračné vrchy; potom budete čakať na svetlo, obráti ho však na noc, urobí z neho tmu.“ (Jer 13,16).
................................................................................
- „Ten deň je deň hnevu, deň úzkosti a zvierania, deň víchra a víchrice, deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy.“(Sof 1, 15). 
-------------------------------------
„Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Ľudí spravím vzácnejšími než zlato...“ (Izaiáš 13:3-8) 
--------------------------------------
 
 

 Znamenia konca Jeruzalema. Veľké súženie - Mk 13,14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 15 kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ, 16 a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. 17 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa, aby to neprišlo v zime, 19 lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude. 20 A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je,“ neverte. 22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.

            Druhý príchod Krista - 24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.

            26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.

------------------------------------------------------------

 

 „A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor.(Zj 6, 12-13 

***

„Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prídem ako Kráľ milosrdenstva.

Skôr ako nadíde Deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi.

Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi.

Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasiteľa,

bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem.

Bude to krátko pred posledným dňom.“

Ježiš Kristus sv.Faustíne Kowalskej

Krakow - Poľsko / r.1928

--------------------------------------------------------------------------------

II. príchod Ježiša Krista

"Blahoslavení, ktorí ma očakávajú, tým udelím zvláštnu milosť…

Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca.

(* 3. TREST)

Horúci vietor, prinášajúci piesok, bude predchádzať  ošklivému počasiu a údery ako údery cepu rozryjú zem.

- V množstve oblakov a červených požiarov sa budú mihotať ničivé blesky, ktoré všetko  spália.  

- Všetko, čo sa  milkovalo s hriechom a čo je ním nakazené a hnije, musí byť zničené.

- Vzduch sa naplní jedovatými plynmi, sírou a smrtiacimi výparmi, budú rozmetané pyšné stavby,  ktoré boli vybudované zo smelosti, šialenstva a opojenia ako znamenie zlovôle, ktorá všetkým opovrhuje.

Anjel skazy a hnevu spustoší ich život, ríšu a vyhladí navždy falošný  omyl, ktorý  nikdy nebol  učením môjho evanjelia.

Za studenej zimnej noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory. Zatvorte rýchle okenice a dvere, vaše zvedavé pohľady nemajú znesväť to, čo sa bude diať, pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí zem.  Pre teba, zástupca, ktorý si mi zostal verný. Zhromaždite sa k modlitbe pred mojím krížom. Volajte strážcu a pastiera svojich duší.

Zverte sa pod ochranu mojej Matky a nestrachujte sa o tieto veci, pretože vám nemôžu  uškodiť. Dúfajte v dôvere v moju lásku a nedopusťte, aby ste pochybovali o svojej záchrane. Čím silnejšie budete dôverovať v moju lásku, tým nepreniknuteľnejšia bude hradba, ktorou vás obklopím.

Bojujte za duše, ktoré sú blízke môjmu srdcu. Obetujte svoje skúšky, ťažké pokušenia, viditeľné a neviditeľné súženia, ktoré vás budú trápiť, za hriešne duše, ktoré miluje moje srdce, za mojich zblúdilých kňazov, aby som im mohol v poslednej hodine darovať milosť dokonalej ľútosti. Moja láska vám to vynahradí.

II. príchod Ježiša Krista (3 dni predtým)

Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde, utíši hrôzy a s nastávajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojím svetlom a teplom, a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou.

Žite podľa môjho ducha, proste skromne, v mieri a láske!"    

(Ježiš Kristus - Terezia Neumannova / 1946)

----------------------------------------------------------------------

 

Blahoslavená Anna Maria Taiga (1769-1837)

(* 3: TREST)

 

„Bůh sešle dva tresty:

jeden ve formě válek, revolucí a dalších násilností – ty vzniknou na Zemi.

Druhý bude mít svůj původ z nebe:

na celou Zemi padne naprostá temnota, která potrvá tři dny a tři noci.

- Nebude možno nic vidět a vzduch bude otráven, což postihne – nikoli výlučně, nýbrž hlavně – nepřátele náboženství. Nebude možné užít jakékoli přirozené světlo během těchto událostí, nýbrž jen posvěcené svíce.

- Kdokoli ze zvědavosti otevře okno nebo opustí dům, padne na místě mrtev.

- V těchto třech dnech lidé ať zůstanou ve svých domech, modlí se růženec a prosí Boha o slitování.“

- „Všichni nepřátelé Církve, známí či skrytí, zahynou po celé Zemi během této všeobecné temnoty, s výjimkou mála těch, které Bůh brzy obrátí.

- Vzduch bude plný démonů, kteří se ukáží pod všemi možnými příšernými podobami.“

 

„Lidé říkají, že čas papežů už minul, Kristův Zákon a samotný Kristus je na vymření, že věda brzy odsune takzvaného Syna Božího do říše pohádek..

To bude Boží odpověď na růst bezbožnosti a nevěry. 

 ----------------------------------------------------

Evanjelium podľa Matúša 27,45

"Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní."

----------------------------------------------

Nežný Otec,

nenechaj dopadnúť Svoj hnev na túto generáciu,

aby úplne nezanikla.

Neponechaj Svoje stádo napospas strachu a úzkosti,

keď vody vyschnú a príroda spustne,

všetko zhynie v Tvojom hneve a zmizne bez stopy.

Žiara Tvojho Dychu zapáli zem a obráti ju na pustinu!

Na obzore sa objaví hviezda.

Noc bude ničivá a popol bude padať

ako sneh v zime, prikrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.

 

Zmiluj sa nad nami, Bože

a neposudzuj nás prísne.

Rozpomeň sa na srdcia,

ktoré sa radujú v Tebe a Ty v nich.

Rozpomeň sa na Svojich verných,

a nenechaj na nás dopadnúť Svoju mocnú ruku,

ale radšej nás vo Svojom Milosrdenstve pozdvihni

a vtlač Svoje nariadenia do každého srdca.

Amen.

(28.11.2009 / Ježiš Kristus - Vassule Ryden) 

***

Marie -Julie oznámila, že nastanú 3 dni temna, počas ktorých budú uvoľnené pekelné sily a budú  hľadať všetkých Božích nepriateľov. Tie tri dni budú štvrtok, piatok a sobota – Dni súvisiace so Svätou Obetou a s Bolesťami Panny Márie. (4. január, 1884).

Panna Maria 20. 9. 1882.: „..peklo bude vypustené na Zem. Hrmenie a blýskanie zapríčiní, že tí, čo nemajú  vieru a vieru v Moju  Silu, zomrú  od strachu.“ 

Počas týchto troch dní desivej temnoty nesmie byť otvorené žiadne okno, pretože nikto nebude schopný pozerať na zem a na príšerné farby, ktoré bude mať – bez toho, aby v tom momente nezahynul.”

Obloha bude v plameňoch , zem dostane trhliny. Treba všade nechať svietiť požehnané sviečky. Žiaden iný objekt svetlo nevydá. JEDNA sviečka postačí na celé trvanie noci pekla. V domoch skazených a rúhačov sviečky nevydaju svetlo.” 

“NIKTO mimo úkrytu neprežije. Zem sa zatrasie ako pri súde a strach bude obrovský. Áno , budeme počúvať modlitby tvojich bratov.  Budeme ich potrebovať na oslavu Kríža. … “

(8. december 1882).

“Panna Mária hovorí: „Všetko sa zatrasie , okrem toho kusu nábytku, kde bude horieť sviečka. Zhromaždite sa okolo môjho požehnaného obrazu a okolo kríža. To vás udrží mimo tohto teroru.“ 

“Počas  tejto tmy budú diabli nadobúdať ohavné tvary. Oblaky červené ako krv sa

budú pohybovať po oblohe. Hromy budu otriasať zemou a  blesky pretínať nebo. Zem sa bude otriasať v základoch. More sa zdvihne a jeho hučiace vlny sa rozlejú na pevninu…”

“Planéta sa stane  obrovským cintorínom . Mŕtvoly hriešnikov budú pokrývať zem. Tri štvrtiny populácie na planéte zahynie.  ”