13. sr.Jeanne Le Royer

 

Sestra Jeanne le Royer (18.st.)

 

„Hrozné události začnou, jakmile se podaří bezbožníkům šířit nemravné a prostopášné knihy.

Vláda antikrista je na dosah.

Temné výpary, které jsem viděla vystupovat ze země a zastiňující sluneční světlo, jsou falešné ideály bezbožectví a svévolnictví, které matou všechny zdravé zásady a šíří všude takovou temnotu, že ohrožuje víru a dokonce i rozum.

 

Jedné noci jsem slyšela hlas, který říkal:

,nová liturgie se bude zdát mnohým něčím úplně jiným, než ve skutečnosti je.

Mnozí ji budou prohlašovat za dar nebes, ačkoli pochází z pekel a má volnou cestu od Boha jako projev Jeho hněvu a zklamání nad vývojem v Církvi a národech.

Ale výsledek bude, že lidé poznají, že je to rudý drak,

který chce zničit všechno a pohltit všechny.´“

 

---------------------------------------------