KDE a AKO sa to stane ?!

Veľké súženie - 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu,

21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.

22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.

23 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa, tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je,“ neverte.

24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky,

aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.

25 Hľa, hovorím vám to vopred.

26 Keby vám teda povedali: „Hľa, je na púšti,“ nevychádzajte; „Hľa, skrýva sa v dome,“ neverte.

27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ; taký bude aj príchod Syna človeka:

28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

(Mt 24,28)

----------------------