viz.Julia Kim - Korea

V posolstve zo 14. októbra 1989 Panna Mária hovorí:

Bdejte a modlite sa. V krátkom čase sa ocitne svet vo vážnom položení.

Keď povedú moje deti evanjeliový život, keď prijmú moje posolstvá a nebudú ľahostajní k mojim slzám a k mojim krvavým slzám, budú zachránené.

Ale keď ich neprijmú, veľké kalamity,

ktoré sa odohrávajú na nebi, na zemi i na moriach, neustanú.

 https://www.magnificat.sk/2009/04/naju-telo-a-krv-spasy/

-----------------