9. vízia sv. Hildegarda y Bingenu (Nemecko)

 

 pp.Benedikt XVI. o sv. Hildegarde

"Toto je, drahí priatelia, pečať autentickej skúsenosti Ducha Svätého, ktorý je prameňom každej charizmy: totiž osoba, ktorá je obdarená nadprirodzenými schopnosťami, sa nimi nikdy nevychvaľuje, nevystavuje ich na obdiv a predovšetkým zostáva poslušná cirkevnej autorite. Veď každý dar udelený Svätým Duchom je určený k budovaniu Cirkvi; a Cirkev, prostredníctvom svojich pastierov, dokáže rozpoznať jeho autentickosť. " (gen. aud. 1.9.2010)

------------------------------------------------

 

„Přichází doba, kdy vladaři a preláti opovrhnou autoritou svatého Petra.

(* 3. TREST)

Mocná smršť se zvedne na severu, nesouc s sebou těžká mračna a záplavu prachu.

Na Boží příkaz ten naplní hrdla a oči lidí,

takže ustanou ve své divoké nezkrotnosti a budou zasaženi velkým děsem.

Dříve, než přijde kometa, mnohé národy, dobré vyjímaje, budou pustošeny zemětřesením, nedostatkem a hladem.

Velký národ v oceánu, který je obydlen lidmi různých kmenů a jejich potomstvem, bude zpustošen zemětřesením, cyklony a přílivovými vlnami.

Bude rozdělen a z velké časti zaplaven. Tento národ prožije mnoho neúspěchů na moři a ztratí všechny své osady na jiných kontinentech.

Kometa ohromným tlakem vyžene mnoho vln z oceánu a zaplaví mnohé země, zapříčiní všeobecný nedostatek a mnoho soužení.

Všechna pobřežní města budou žít ve strachu a mnoho z nich bude zničeno přílivovými vlnami, množství živých bude zabito a i ti, kdo vyváznou, budou umírat na hrozné nemoci, protože v žádném z těchto měst nebyl nalezen nikdo, kdo by žil podle zákona Božího.”