Zelený Štvrtok - homília pp.Benedikta XVI. o neposlušnosti rakuskych kňazov "Pfrafer-initiative"

08.04.2012 01:53

"Nedávno skupina kněží v jedné evropské zemi zveřejnila výzvu k neposlušnosti a zároveň podala i konkrétní příklady toho, jak by se mohla tato neposlušnost vyjadřovat a že by měla dokonce ignorovat definitivní rozhodnutí církevního magisteria, například v otázce kněžského svěcení žen, o kterém blahoslavený Jan Pavel II. neodvolatelně prohlásil, že k tomu církev nebyla Pánem autorizována.

Je neposlušnost cestou k obnově církve?

Chceme věřit autorům této výzvy, kteří tvrdí, že jsou podněcováni starostí o církev a že jsou přesvědčeni o nezbytnosti čelit pomalosti institucí drastickými prostředky, aby otevřeli nové cesty a pozvedli církev na úroveň dnešní doby.

Je však neposlušnost opravdu cestou?

Je možné v tom zaznamenat nějaké připodobnění se Kristu, které je předpokladem každé opravdové obnovy anebo jde spíše o zoufalý podnět učinit něco pro přetvoření církve podle vlastních tužeb a idejí?"

 

VIAC NA:     https://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16194

 

Vyjadrenie RadioVaticana   https://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16195