Pozor, na letáky s obsahom: „modlitby & pôst za Voľby 2012“ !

31.01.2012 17:01

Pod záštitou ZKSM sa šíria letáky s kontroverzným obsahom, ktorý zavádza ľudí (aj veriacich) do nesprávneho pohľadu na Teokraciu a Demokraciu pri parlamentných voľbách 2012.

 Na letáku je napísané:

„Vyberte si múdrych, skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov.“ (kniha Deuteronómium 1,13)

 

Tieto Slová z knihy Deuteronómium, čiže zo Svätého Písma (Biblia) povedal Mojžiš Izraelitom, aby z pomedzi starších – múdrych, skúsených a osvedčených vybrali mužov a on ich mal ustanoviť za „predákov“, čiže sudcov (ako sa o tom píše v  Deuteronomium 1,9-18; 16,18-22), čo v súčasnej reči sa dá považovať za „politikov“.

V tom čase Boh vládol vo vyvolenom národe skrze Mojžiša (svojho najvyššieho vodcu a zástupcu pred Bohom a ľuďmi) ako aj cez spomínaných „predákov“ (sudcov-politikov). Táto Boho-vláda sa nazýva „Teokracia“.

 

Porovnaj s vysvetlivkami zo Svätého Písma:

TEOKRACIA (Božia vláda)

 Júdske kráľovstvo je podľa kronistu teokracia, čiže kráľovstvo, ktoré nielenže patrí Bohu, ale Boh je v ňom aj ozajstným, aj jediným kráľom (porov. 1 Krn 29,23; 2 Krn 9,8). Túto skutočnosť vyhlásil v mene Boha prorok Nátan (porov. 1 Krn 17,7-14), potvrdil ju sám Dávid (porov. 1 Krn 28,5; 29,11-12), uznával ju kráľ Abijám (2 Krn 13,8) a iní júdski králi.

V skutočnosti však Boh vykonáva svoju politickú a náboženskú moc a vládu prostredníctvom svojich zástupcov: kráľov, kňazov a prorokov.

V takomto teokratickom ponímaní Júdskeho kráľovstva má podľa kronistu Dávid ústredné postavenie a kľúčové poslanie.

On je ideálnym kráľom a zakladateľom dynastie, ktorý dostal od Boha mimoriadne prisľúbenia (porov. 1 Krn 17,26; 2 Krn 1,9; 6,4.10; 21,7)

potvrdené navždy platnou zmluvou (porov. 2 Krn 13,5: doslovne „zmluvou soli“, porov. Lv 2,13Nm 18,19).

--------

... vybraté z katolíckej Biblie / r.199O SSV

Více zde: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/teokracia/

 

Keď toto vieme a zároveň, že v súčasnosti sa počas parlamentných voľbách ustanovujú do slovenskej vlády politici – demokratickým spôsobom, čiže svetské zákony umožňujú v určitej miere presadiť do vlády - politikov, ktorých zvolí väčšina hlasov – v takom prípade sa nejedná o Teokraciu, ale Demokraciu.

 

Demokracia istým spôsobom bola aj za čias Izraelitov, keď vládol prorok Samuel. V tom čase izraeliti neboli spokojní so Samuelom, aj keď Boh s ním bol spokojný a tak si žiadali iného vodcu národa (pod zámienkou, že si žiadajú kráľa, ako majú pohanské národy).

Bohu a Samuelovi sa nepáčila táto žiadosť ľudu, ale vyhoveli im s podmienkou, že sám Boh určí, kto bude kráľom (nie ľudia).

Keď Boh určil za kráľa Šaula a po ňom si Boh vyvolil Dávida, v tom čase znova sa časť izraelitov vzbúrila a chceli iného kráľa.

I stalo sa, že si sami zvolili kráľa menom: Isboset, čo viedlo k vojne medzi tými, ktorí sa pridŕžali skutočného kráľa: Dávida a medzi tými, ktorí boli prívržencami Isboseta.

 

Z toho vidíme, že už v tom čase bola Teokracia, ale aj demokracia, a že tak ako vtedy vláda Dávida sa vzmáhala a vláda Isboseta upadala (popri vzájomných sporov), aj v súčasnosti si práve toto uvedomujú niektorí ľudia, ktorým nezáleží na Teokracii, ale skôr na demokracii a nakoniec chcú, aby takéto spory pretrvávali medzi nami aj v súčasnosti.

 

A preto je otázne až sporné, keď niekto pod záštitou ZKSM šíri letáky, kde zavádzajú ľudí – falošným obsahom o teokracii a demokracii. Ak spájajú demokratické voľby s teokraciu, tak potom je otázne:

Kto nám ustanoví za „predákov“ (vládu), keď si zvolíme politikov? Azda za najvyššieho vodcu národov sa považuje prezident alebo slovenský parlament, keď sa v letáku odvolávajú na Božie Slovo ???

 

Veď tak je napísané na letáku:   

 „Vyberte si múdrych, skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov.“ (kniha Deuteronómium 1,13)

 

Na to, aby sme si zvolili osvedčených mužov do vlády, musel by ich nakoniec ustanoviť najvyšší vodca národov a tým je pápež.

A tak ostáva skôr otázne:

Chceme len demokraciu, alebo skôr Teokraciu?

Chcem vládu Božiu alebo len vládu ľudu, ktorá ako vidíme zakaždým zlyháva, že sa musia konať parlamentné voľby častejšie ako volebné obdobie?

Nenechajte sa zmiasť slovami a ani skutkami tých, ktorým nezáleží na Božej vláde, lebo chcú sami vládnuť – bez Božieho ustanovenia, ale v pevnej viere sa pridŕžajme Božieho Slova a obtáťme sa na Boha i jeho zástupcu na zemi (TEOKRACIA)