NEW YORK – Mormóni sú obvinení z toho, že medzi obeťami holokaustu, ktoré posmrtne krstia, je aj Anna Franková. Dievča, ktoré sa schovávalo počas vojny v Amsterdame a v pätnástich rokoch zahynulo v tábore Bergen-Belsen. Po vojne vyšli knižne jej denníkové zápisky.

Informáciu o tomto posmrtnom krste zverejnila bývalá členka mormónskej cirkvi Helen Radkeyová. Odvoláva sa pritom na databázu, ktorá je prístupná len mormónom a sú v nej záznamy o navrhnutých alebo vykonaných krstoch. Rituál sa uskutočňuje takzvane v zastúpení, keď mŕtvu osobu zastupuje niekto iný a krstí príslušník Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ako sa mormónska cirkev oficiálne nazýva. Podľa Radkeyovej sa krst Anny Frankovej odohral v Dominikánskej republike, napísal izraelský denník Haarec.

Mormóni posmrtne krstia ľudí v presvedčení, že sa k pokrsteným takouto cestou dostane evanjelium v ich posmrtnom živote. Táto prax však naráža na odpor židovskej komunity v USA aj Izraeli. Židia to považujú za porušenie dohody z roku 1995, v ktorej sa mormóni zaviazali, že zosnulých Židov nebudú posmrtne krstiť. Ostro proti je aj Rímskokatolícka cirkev.

Huffington Post taktiež zverejnil správu o tom, že nedávno mormónska cirkev pokrstila aj rodičov bývalého „lovca nacistov" Simona Wiesenthala. Momentálne je na mormónov zameraná väčšia pozornosť v Spojených štátoch kvôli tomu, že jeden z republikánskych kandidátov na prezidenta - Mitt Romney, sa hlási k tejto cirkvi. V šesťdesiatych rokoch pôsobil v jej radoch ako dobrovoľný misionár vo Francúzsku. Počet mormónov vo svete sa odhaduje na takmer štrnásť miliónov. Väčšina ich žije v USA. Väčšie komunity sú takisto v Mexiku a Brazílii.