Falošná prorokyňa: VANGA a jej Vízie o konci sveta

10.06.2012 22:34

Bulharská (falošná) veštkyňa Vanga († 85)

Ako bezprostrednú príčinu vypuknutia nepokojov uviedla Vanga atentát a boje v Indii. Podľa jej slov si svet vydýchne až v októbri 2014, keď sa vojna skončí. Veštkyňa mala nadprirodzené schopnosti už odmala. V ranom detstve prežila silnú búrku, vietor ju zdvihol do vzduchu a hodil o zem. Odvtedy má vraj veštecké schopnosti.

Slepá veštkyňa predpovedala existenciu ľudstva až do roku 5079.

Slepá veštkyňa predpovedala existenciu ľudstva až do roku 5079.

V Bulharsku sa tešila veľkej popularite. Bola oficiálnou štátnou veštkyňou a za svoje služby poberala slušný plat.

 V roku 2016 bude vraj Európa takmer ľudoprázdna a o 27 rokov neskôr ju ovládnu moslimovia. V roku 2066 majú Američania použiť pri útoku na moslimský Rím nový druh klimatickej zbrane, ktorá vyvolá prudké ochladenie. A desať rokov nato sa môžeme „tešiť“ na novodobý komunizmus.

V Bulharsku bola uznávanou ženou, stala sa dokonca oficiálnou štátnou veštkyňou.

V Bulharsku bola uznávanou ženou, stala sa dokonca oficiálnou štátnou veštkyňou.

Podľa Vangy sa všetko na dobré obráti v roku 2084, neskôr sa budeme opaľovať pod umelým Slnkom a ľudia vraj budú môcť komunikovať priamo s Bohom. Jej svedectvá siahajú až do roku 5079, keď má nastať koniec sveta. V roku 4599 majú podľa Vangy ľudia dosiahnuť nesmrteľnosť.

Vanga odpočíva v pokoji už 14 rokov, zomrela ako 85-ročná.

Vanga zomrela ako 85-ročná.

Ďalšie Vangine proroctvá

2028 Vytvorenie nového zdroja energie.
2033 Polárny ľad sa topí a stúpa hladina oceánov.
2043 Svetová ekonomika prosperuje, Európe vládnu moslimovia.
2046 Každé telo môže byť vyrobené, výmena častí tiel sa stáva jedným z najlepších spôsobov liečby.
2088 Nová choroba – starnutie za pár sekúnd.
2125 Maďarsko zachytí signály z vesmíru.
2164 Zvieratá sa stávajú napoly ľuďmi.
2167 Nové náboženstvo.
2288 Cestovanie späť v čase.
2291 Slnko sa ochladzuje.
2302 Tajomstvo vesmíru odhalené.
2371 Veľký hladomor.
3797 Na Zemi je zničený život, ale ľudstvo položí základy nového života v inom hviezdnom systéme.
3854 Rozvoj civilizácie sa prakticky zastaví. Ľudia žijú v stádach ako zvieratá.
4304 Nájde sa spôsob, ako vyhrať nad každou chorobou.
4308 Ľudia nepoznajú pojem zlo a nenávisť.
4509 Človek dosiahol takú úroveň rozvoja, že môže komunikovať s Bohom.
4674 Počet ľudí, ktorí žijú na rôznych planétach, je asi 340 miliárd. Začína sa asimilácia s mimozemšťanmi.
5078 Rozhodnutie opustiť hranice vesmíru.
5079 Koniec sveta.

Záver a vysvetlenie:

Už od stvorenia sveta a ľudí sa Boh zjavoval a prihováral, aby ľudia poznali Jeho vôľu i budúcnosť. Kedže svoju vôľu zjavoval cez svojich prorokov nazývame ich Boží proroci.

Aj diabol – satan – Lucifer – padlý anjel sa zjavuje v rôznych podobách a prihovára sa svetu cez svojich prorokov, ktorých názývame: “falošní proroci”

Boží proroci sú osvedčení tým, že ich proroctvá-posolstvá sú v súlade s Božími a cirkevnými prikázaniami. Taktiež uznávajú a podporujú Božích vyvolených – panovníkov a pápežov. Za svoju službu neberú plat-peniaze a nekompromisne ohlasujú zjavené Vízie aj proti falošným prorokom. Tak to bolo za čias starozákonných prorokov a tak to je aj v súčasnosti.

Vanga svojimi vešteckými schopnosťami podporovala za čias komunizmu – totalitný režím, namiesto toho, aby ho kritizovala a ešte za to brala peniaze – typický protiklad Božieho proroka – podobne ako za čias starozákonných falošných prorokov, ktorí falošne podporovali vládu cudzích náboženstiev (pohanských božstiev)

Za života Vangy boli aj Boží proroci, ako napr. Don Stefano Gobbi, ktorý  vo svojich posolstvách  kritizoval komunizmus a socializmus, takže človek nemá výhovorky, že nemal možnosť spoznať Božích, ale aj falošných prorokov.

Modlime sa, aby sme prijali ducha rozlišovania a s Božou pomocou sa vedeli zrieknuť predovšetkým falošných Vízií-prorokov-posolstiev-diabolských vnuknutí, pretože ústami vyznávať, že Ježiš je Pán  – Boh a pritom slúžiť falošným prorokom i božstvám je rúhanie. Domnievať sa, že taký človek slúži Bohu a pritom sa pridržiava falošných prorokov je príliš mylné.

Falošní proroci :    https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/hriechy-sveta/

Otázka znie: Čo považujete na Vange a jej posolstvách za falošné alebo kontroverzné ?