Dátum: 08.12.2012

Vložil: Admin

Titulok: Re:dotaz

Kvido
to je dosť teologicka otázka, ale skusim odpovedať jednoducho, aby tomu porozumeli aj ostatní...

Predovšetkým treba povedať, že Boh stvoril všetko, aj čas, aby jeho stvorenie, čiže aj my ľudia - sme mohli plánovať - kedy, kde, čo a ako robiť...

Aj v Biblii sú zmienky o tom, ako Boh chcel od ľudí, že by robili to, či ono a to v ten alebo tamten DEŇ a HODINU, napokon aj cez iných svojich porokov od nás vyžaduje, aby sme zasvätili čas pre modlitbu, a iné...

Ježiš povedal, že hodinu konca sveta pozná Boh, takže nemôžeme povedať,žeby neexistovala, žeby nebola určená pre koniec sveta. Na rôznych miestach sveta, kde sa Boh so svojimi Svätými zjavoval, tak určoval dátumy a hodiny, kedy príde - kedy bude zjavenie atd...

Takže zaiste zjaví aj poslednú hodinu svojho príchodu (na konci sveta),len to urobí na poslednu chvíľu pre verejnosť a čiastočne to zjavuje už aj teraz,ale na to musí prísť každý človek predovšetkým individuálne, čiže nemôže mu to nasilu niekto nanútiť.

Poznáme už deň - nedeľa (zimné obdobie)


Pridať nový príspevok